Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است. حضرت علی(ع)

تربیت بدنی دانشگاه برگزار میکند :

مسابقات کارکنان به مناسبت دهه پر فروغ فجر در دو بخش آقایان و خانمها

در بخش خانمها 

مسابقه دارت :روز یکشنبه 96/11/8

مسابقه تیراندازی: روز شنبه 96/11/14 

طناب کشی : روز یکشنبه 96/11/15

در بخش آقایان 

مسابقه تیراندازی : روز دوشنبه 96/11/9

مسابقه تنیس روی میز : روز چهارشنبه 96/11/11

مسابقه فوتسال 

 

 

 

 

 


تربیت بدنی دانشگاه برگزار میکند:

کلاسهای آموزشی ویژه فرزندان کارکنان و اساتید در دو بخش دختر و پسر

روزهای زوج ساعت 10 لغایت 12کلاس آموزشی آمادگی جسمانی ویژه فرزندان دختر

روزهای زوج ساعت 15:30 لغایت 20 کلاس آموزشی فوتسال

روزهای فرد ساعت 16 لغایت 20 کلاس آموزشی رباتیک
تربیت بدنی دانشگاه برگزار میکند.

مسابقات ویژه کارکنان به مناسبت ماه مبارک رمضان

در بخش خانمها : تیراندازی و دارت 

در بخش آقایان : فوتسال ، تیراندازی و تنیس روی میز

 

 

 


تربیت بدنی دانشگاه برگزار میکند.

دو و میدانی ویژه پسران به مناسبت هفته خوابگاهها از ابتدای بلوار دانشجو تا میدان استاد.

زمان ثبتنام: از 19/2/96 الی 24/296 

مکان: سالن ورزشی نشاط

زمان مسابقه: دوشنبه 24/2/96 ساعت 12.