Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ٢٧ فروردين ١٤٠٠

تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است. حضرت علی(ع)

فرم درخواست مجوز انتشار نشریه

   دانلود : فرم_شکایت_از_نشریه.pdf           حجم فایل 282 KB
   دانلود : فرم_درخواست_مجوز_نشریه.pdf           حجم فایل 296 KB
   دانلود : فرم_درخواست_انتشار_نشریه_دانشگاهی.pdf           حجم فایل 152 KB
   دانلود : فرم_درخواست_تغییر_مجوز_نشریه.pdf           حجم فایل 200 KB