Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٠٤ شهريور ١٣٩٨

تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است. حضرت علی(ع)

اعضای شورای فرهنگی دانشگاه

   دانلود : شورای_فرهنگی_دانشگاه.docx           حجم فایل 17 KB