اخبار > برگزاری کرسی ترویجی معیار کبیره بودن گناه در آموزه های اسلامدوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨ :: ٠٨:٣٠

برگزاری کرسی ترویجی معیار کبیره بودن گناه در آموزه های اسلام

برگزاری کرسی ترویجی معیار کبیره بودن گناه در آموزه های اسلام با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و معاونت آزاداندیشی کرسی های نظریه پردازی

برگزاری کرسی ترویجی معیار کبیره بودن گناه در آموزه های اسلام

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با همکاری معاونت آزاداندیشی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی برگزار می کند:

"کرسی ترویجی معیار کبیره بودن گناه در آموزه های اسلام"

زمان: دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت12-10

 

مکان : سالن کنفرانس دانشکده ادبیات و علوم انسانی