اخبار > برگزاری سمینار تشکل های تعاونی؛ از شکل گیری تا بلوغدوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨ :: ١٠:٥٤

برگزاری سمینار تشکل های تعاونی؛ از شکل گیری تا بلوغ

واحد تعاون و کارآفرینی مستقر در دانشگاه یاسوج با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمینار تشکل های تعاونی برگزار می کند.

برگزاری سمینار تشکل های تعاونی؛ از شکل گیری تا بلوغ

واحد تعاون و کارآفرینی مستقر در دانشگاه یاسوج با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می گند:

سمینار تشکل های تعاونی: از شکل گیری تا بلوغ

زمان: دوشنبه 27 خرداد 1398

مکان: سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه