اخبار > فراخوان ارائه پروپوزال مرتبط با اولویت های مصوب پژوهشی استانسه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧ :: ١١:٢٣

فراخوان ارائه پروپوزال مرتبط با اولویت های مصوب پژوهشی استان

اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران جهت ارائه طرح های پیشنهادی خود در زمینه اولویت های پژوهشی سال 97 اقدا نمایند.

فراخوان ارائه پروپوزال مرتبط با اولویت های مصوب پژوهشی استان

بدینوسیله با طلاع اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران می رساند با توجه به مصوب شدن اولویت های پژوهشی سال 97 استان از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، جهت ارائه طرح های پیشنهادی  خود در این موضوع ، جهت بررسی در کمیته علمی ، تخصصی حداکثر تا تاریخ 97/10/25 به معاونت پژوهشی ارسال نمایید .


 

برای فرم فایل پیشنهادی طرح کلیک کنید