اخبار > نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه سلامتيکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧ :: ١١:٢٥

نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه سلامت

سازمان بیمه سلامت به منظور ارتقای سطح خدمات بیمه سلامت، از ایده پردازان جهت ارائه طرحهای خلاقانه دعوت می کند .

نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه سلامت

با توجه به تغییرات فناوری های نوین در دنیای امروز سازمان بیمه سلامت به منظور ارتقای سطح خدمات بیمه سلامت، از ایده پردازان جهت ارائه طرحهای خلاقانه دعوت می کند .

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت shareida.ihio.gov.ir  مراجعه نمایند.