Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است. حضرت علی(ع)

تشكل‌های اسلامی دانشجویی یكی از مهمترین بسترهای رشد و شكوفایی دانشجویان و شاید یكی از تاثیرگذارترین پایگاه ها در بدنه جامعه چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی محسوب می‌شود؛ به همین خاطر پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم، با توجه به اقتضائات اجتماعی و سیاسی كشور، تشكل‌ها علاوه بر كاركردهای نظری و سیاسی، با حضور پرشورخود در عرصه‌های علمی و اجرایی تبدیل به یكی از تعیین كننده‌ترین جریان‌ها در جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی كشور شده‌اند. از این رو فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویان قوام یافته و در قالب آیین‌نامه‌هایی (مصوبه 448 شورای عالی انقلاب فرهنگی) تدوین و برای هماهنگی و اجرا، در دسترس دانشگاه ها قرار گرفت.
فعالیت تشكل‌های اسلامی دانشجویی در دانشگاه یاسوج شامل برگزاری مراسم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تریبون آزاد، برگزاری اردوهای فرهنگی، انتشار نشریات، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و ... است.