فهرست نشریات فعال دانشجویی دانشگاه

 

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

سردبیر

زمينه انتشار

ترتيب انتشار

شروع فعالیت

1

ابرش

انجمن علمی علوم دامی

عبدالله ساجدی جو

ساعد سامان پور

علمي

گاهنامه

1392

2

آفتابگردان

انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات

سامان خرمی

سامان خرمی

علمي

گاهنامه

1392

3

افق

انجمن علمی جامعه شناسی

مجید صائب فر

محمدهاشم کریمی

فرهنگي، اجتماعي، سياسي

ماهنامه

1392

4

کاواک

انجمن علمی فیزیک

داوود حق پرست

حسین نیکوکار

علمی، پژوهشی

گاهنامه

1389

5

صد

کانون فرهنگی ،هنری خبری

صیاد خردمند

صیاد خردمند

فرهنگي، علمي، سياسي، هنري- قرآني،ادبي، طنز

گاهنامه

1392

6

دیده بیدار

بسیج دانشجویی

علی رفعتی

شورای سردبیری

فرهنگي، سياسي

گاهنامه

1387

7

طلوع حق

محمد زارعی فتح

مهدی زارعی فتح

محمد زارعی فتح

فرهنگي،علمي

گاهنامه

1392

8

اعتدال

انجمن علمی علوم سیاسی

محمد آردم

محمدجواد مردانفر

فرهنگي، اجتماعي،  سياسي

گاهنامه

1394

9

متین

انجمن اسلامی مستقل دانشجویان

سید سعید هاشمی

امیر فرزانه

فرهنگي، اجتماعي ،سياسي

فصلنامه

1389

10

طلوع

مالک کیانی نژاد

مالک کیانی نژاد

حسن بهمنی

فرهنگی -  اجتماعی- سیاسی –علمی اقتصادی- خبری

گاهنامه

1395

11

مانا

علی نظری

علی نظری

زینب سعیدی فر

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی،هنری

ماهنامه

1394

12

نقطه سرخط

محمد حسین صبوری

محمد حسین صبوری

شورای سردبیری

سیاسی ،فرهنگی، اجتماعی،هنری اقتصادی

گاهنامه

1393

13

بلوط

انجمن علمی جنگلداری

حامد جعفریان

حامد جعفریان

علمی

ماهنامه

1394

14

هلال مهربانی

کانون هلال احمر

ضیا الدین ستارزاده

ضیا الدین ستارزاده

آموزشی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی،

گاهنامه

1394

15

راه نو

سید محمد جواد مردانفر

سید محمد جواد مردانفر

علی بزرگجو

فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی،صنفی

گاهنامه

1395

16

مسیر سبز

ناصر منصوری

ناصر منصوری

احسان خسروی

فرهنگی، اجتماعی، علمی

گاهنامه

1395

17

outlook

انجمن علمی زبان انگلیسی

امید محمدی

رضا رنج نهاد

اجتماعی – علمی – هنری

گاهنامه

1395

18

تیر

فرزانه میرفردی

فرزانه میر فردی

سها کرمی

فرهنگی-اجتماعی-سیاسی- اقتصادی-صنفی و رفاهی

گاهنامه

1395

19

برهان

منصوره السادات موسوی

منصوره السادات موسوی

عاطفه جاوید

فرهنگی – سیاسی - علمی

گاهنامه

1395

20

تفکر و توسعه

سامان نجفی

سامان نجفی

رامین قاسمی فر

فرهنگی -  اجتماعی- سیاسی –علمی اقتصادی

گاهنامه

1395