Return to Skip Menu

Main Content

شنبه ١٣ آذر ١٣٩٥

تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است. حضرت علی(ع)

دوره آموزشی روزنامه نگاری و خبرنویسی در دانشگاه یاسوج برگزار می گردددوره آموزشی روزنامه نگاری و خبرنویسی به همت کانون خبر و رسانه مدیریت امور فرهنگی برگزار می گردد

خیمه عزای اربعین حسینی در دانشگاه یاسوج برپا شدخیمه عزای اربعین حسینی در دانشگاه یاسوج برپا شد

انتخابات کانونهای فرهنگی برگزار شدانتخابات کانونهای فرهنگی برگزار شد

انتخابات انجمن های علمی، دانشجویی دانشگاه برگزار شدانتخابات انجمن های علمی دانشجویی در تاریخ 9 و 10 آبان در دانشکده ها برگزار شد.

اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه یاسوج در نیم سال اول تحصیلی 96-95برگزار شداولین جلسه کمیته نظارت بر نشریات مربوط به سال تحصیلی 96-95، مورخ 4آبان ماه 95 در دفتر معاونت دانشجویی با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، نماینده نهاد مقام معظم رهبری، مدیر فرهنگی دانشگاه، دو تن از اعضای هیئت علمی عضو کمیته، دو تن از نماینده ی مدیر مسئولان نشریات دانشجویی برگزار شد