Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨

تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است. حضرت علی(ع)

تقدیر معاون وزیرعلوم از رئیس و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یاسوجمعاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با ارسال نامه ای از تلاش های رئیس و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جهت برگزاری برنامه های فرهنگی تقدیر کرد

مزار مطهر شهید گمنام دانشگاه یاسوج غبار روبی و عطر افشانی شدمراسم پیاده روی و غبارروبی مزار مطهر شهیدگمنام دانشگاه با حضور کارکنان دانشگاه برگزار شد.

پیام تبریک ریاست محترم دانشگاه به مناسبت «آغاز مهر»پیام تبریک ریاست محترم دانشگاه به مناسبت «آغاز مهر»

راهیابی شش نفر از دانشجویان دانشگاه یاسوج به مرحله سراسری مسابقات معارفی و حفظ قرآن کریم دانشجویان شش نفر از دانشجویان دانشگاه یاسوج به مرحله سراسری مسابقات معارفی و حفظ قرآن کریم دانشجویان کشور راه پیدا کردند

پیام تسلیت معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در پی درگذشت سه تن از دانشجویان دانشگاه یاسوجمعاون فرهنگی و اجتماعی در پیامی به رئیس دانشگاه یاسوج درگذشت سه تن از دانشجویان این دانشگاه را تسلیت گفت.